Så förvandlas funkiskyrkan till en plats för goda möten

Lokalerna inryms i en kyrka uppförd 1958 i centrala Västerås. Fram till idag har kyrkan bedrivit traditionell kyrklig verksamhet med gudstjänster och gruppverksamheter. Byggnaden är insprängd mellan två huskroppar och ger ett ganska anonymt och avskalat intryck. Detta gäller både fasaden som vetter mot gågatan och interiören som är sparsamt smyckad. Trots det så innehåller lokalerna de flesta kyrkliga attribut man kan tänka sig. Det finns kors, kyrkbänkar, kor, altare, orgel och diverse kristna motiv.

Centrumkyrkan som den ser ut idag.

Café Centrumkyrkan AB har för avsikt att göra om kyrkan till ett fullödigt och modernt café för allmänheten. De avser att göra en helhjärtad satsning som grundar sig i ett unikt helhetskoncept. De ska sedan driva caféet med fokus på att skapa en äkta mötesplats.

"Målet är att skapa en konceptbaserad inredningsdesign som inbjuder till
samtal och goda möten"

Designduon Johan & John
Nordiq – Skapar intryck

Fikamanifestet – Mer än kärlek till fika

Med detta manifest visar vi att Basar Randevou är mer än fika, tillställningar och mat. Vi välkomnar öppenhet, nyfikenhet och kreativitet. Vi blandar humor med allvar, och leenden med tårar. I detta manifest radar vi upp tio punkter som vi haft som grund när vi skapat Basar Randevou.

Syftet med fikamanifestet är att förstärka och öppet visa de värderingar som konceptet vilar på. Tanken är också att inbjuda till tänkvärda samtal och diskussioner runt dessa ämnen.

1. Att fika är en rättighet

Hos oss är fika en rättighet, vi tycker att en avslappnade stund eller ett förtroligt samtal är något som alla människor behöver för att utvecklas och må bra.

2. Gott sällskap sötar te på bästa sätt

Vi påstår att ett bra te är av högsta vikt. Vi påstår också att det blir än godare i gott sällskap. Oavsett om sällskapet är en god vän eller en bra bok. Därför har vi inrett vårt café på ett sådant sätt att oavsett sällskap så finns det plats för dig.

3. Logik tar dig från A till B, fantasi tar dig överallt!

Logiken tar oss dit vi vill, ofta utan överraskningar. Fantasin har inga gränser och kan ta oss hur långt som helst även om du sitter still.

4. Ju fler kockar desto bättre soppa

Det gamla uttrycket till trots så tror vi att fler kockar leder till en bättre soppa. För visst är det inte alltid resultatet som är målet, utan resan dit. Och att resa själv, det är ju inget vidare.

5. Kärlek är att ge

Kärlek handlar om att ge utan att förvänta sig något tillbaka. Alla kan ge någonting, ett leende kostar ingenting. Le åt världen och världen kommer att le åt dig.

6. Att mötas är att utvecklas

I varje möte finns någonting att lära. När man själv pratar upprepar man bara det man redan vet, när man lyssnar kan man lära sig något nytt.

7. Svaret är kaffe

Oavsett fråga så är svaret kaffe. För visst är kaffe svaret på många frågor. Kaffe är mer än en dryck, det är ett världsomspännande samförstånd där ord ofta är överflödiga. Testa att ställa en fråga, vi lovar att svaret är kaffe.

8. Man åldras inte vid bordet

Vi vet att skratt och glädje förlänger livet, vi hoppas att runt våra bord så infinner sig dubbel glädje. Glädje för sällskapet och glädje för maten.

9. Kreativitet är resultatet av nyfikenhet och mod

Idéer betraktas som kreativa först när de är fria i världen. Det krävs nyfikenhet för att utforska idéer som ännu är dolda. Och det krävs mod att presentera dessa idéer för världen. Vi uppmanar dig att våga ta steget!

10. Melodin är hjärtats språk

Musik är människans universella språk, alla förstår och alla kan göra sig förstådda, melodin talar från hjärta till hjärta.

Lösningen

Idéen om att skapa en äkta mötesplats förde oss i tanken till torghandel och marknadsplatser. Dessa platser är fulla med liv och spontana möten. På dessa platser möts människor från hela samhällets spektra. Lösningen bygger därför på tanken att skapa en mötesplats genom att göra kopplingar till begreppet basar. Kopplingarna finns både i det tilltänkta konceptnamnet Basar Randevou och i inredningens utformning och stil d.v.s. en marknadsplats. Randevou [som kommer från uttal av ordet rendezvous och som betyder möte/träff] kopplas även det till konceptet och dess utformning. För att skilja Basar Randevou från övriga caféer har vi valt att i första hand marknadsföra te [istället för kaffe]. Det passar bra till idéen om basar, samtidigt som det inte på något sätt utesluter försäljningen av kaffe. Till sist väver vi ihop de bakomliggande värdegrunderna delvis genom personalens bemötande men även genom fikamanifestet. Konceptets värdeord är kärlek, goda möten, basar, te och tillställningar.

NORDIQ – SKAPAR INTRYCK™

Det viktigaste vi skapar är inte inredningar

En lyckad inredningsdesign är mer än noggrant komponerade material och färger. Det viktigaste är att skapa ett oförglömligt intryck. Genom ett tydligt och genomarbetat koncept hjälper Nordiq er med alla byggstenar. Ett samarbete med oss präglas av nyfikenhet, visioner och kreativitet.

Läs mer om Nordiq